AANBOD

Judo en tuimelen
Jiu Jitsu
Wedstrijd judo
Aikido

JUDO

Heb jij je wel eens afgevraagd wat judo is? Judo is een bekende zelfverdedigingssport. Het doel van judo is om zoveel mogelijk gebruik te maken van de snelheid en kracht van de tegenstander. Hierbij behoedt je je eigen balans terwijl je de tegenstander uit balans probeert te brengen. Daarnaast draagt de sport bij aan je fysieke gezondheid en werk je aan belangrijke normen en waarden.

Respect, zelfvertrouwen, discipline en samenwerking staan centraal in judo. Respect voor je tegenstander, medejudoka's, leraren en voor de regels en tradities van de sport. Judo legt de nadruk op eerlijke competitie en het respecteren van de regels. Het stimuleert een gevoel van rechtvaardigheid. Judoka's worden aangemoedigd om elkaar te helpen en samen te werken, zowel tijdens trainingen als competities. Je leert je eigen krachten en vaardigheden kennen, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Daarnaast train je niet alleen je fysieke weerbaarheid maar ook mentale veerkracht. Het helpt je om met uitdagingen om te gaan en sterker uit moeilijke situaties te komen. 

Judo (en tuimeljudo) wordt gegeven door gediplomeerde judodocenten en is toegankelijk vanaf 2,5 jaar oud.


Onze lessen

Bij de tuimeljudo leren de kinderen op speelse wijze omgaan met verschillende technieken. In de lessen worden er veel basisvormen van het bewegen geoefend, zoals kruipen, lopen, huppelen, hinkelen maar ook uiteraard verschillende stoeivormen. De tuimel lessen duren 45 minuten en zijn vooral voor de kinderen vanaf 2,5 t/m 4 jaar.

De judolessen starten vanaf 4 jaar. In de lessen is er veel aandacht voor de diverse judotechnieken, maar trainen de kinderen ook hun motorische vaardigheden. Door de duidelijke regels, structuur en veilig gecreëerde omgeving is er voor elk kind een plekje op de judomat.


De technieken die de judoka's aanleren worden een paar keer per jaar met een slip/bandexamen getoetst en dan kunnen de kinderen weer een stapje verder komen op weg naar de zwarte band. Hoe mooi is het om te zien dat de kinderen trots deze ervaring laten zien. Naast de lessen en examens houden wij ook een "Randori" competitie. Bij deze competitie kunnen de kinderen, in de vertrouwde omgeving van onze eigen club, de geleerde technieken toe te passen in veilige wedstrijdvormen.

JIU JITSU

Jiu Jitsu kan vertaald worden als "zachte kunst". Het is een Japanse verdedigingskunst waarmee men in een paar seconden een tegenstander kan uitschakelen of controleren.

Jiu Jitsu is in principe geen sport. Er bestaat een sportieve versie van waarin het fighting system, groundfight en duo system terugkomen. In tegenstelling tot vechtsporten, waar strikte regels gelden, wordt Jiu Jitsu beschouwd als een vechtkunst, die zich richt op zelfverdediging tegenover een gewapende of ongewapende aanval. Gebaseerd op de aanval van een tegenstander vanuit alle denkbare posities en vanuit diverse vechtdisciplines. Dit impliceert een verdediging die gebruikmaakt van de meest geschikte technieken tegen die aanval.

Dat dit gepaard kan gaan met technieken die als onsportief en oneerlijk worden beschouwd in de reguliere vechtsporten. Het moment van verdedigen en de manier waarop er verdedigd wordt is immers het gevolg van de aanval van de tegenstander; hij of zij neemt immers op dat moment het risico en probeert de integriteit van de aangevallene te beschadigen.

Het Jiu Jitsu is een zeer technische zelfverdedigingskunst. Het oefenen van met name bepaalde subtielere technieken dient doorgaans veelvuldig herhaald te worden, voordat deze technieken effectief kunnen worden toegepast.


Basis technieken

De technieken uit het Jiu Jitsu worden in drie hoofdgroepen onderverdeeld: de nage waza of werptechnieken, de katame waza of greeptechnieken en de atemi waza of slag-, stoot- en traptechnieken. Veel technieken die worden toegepast zie je ook terug bij Judo, Karate en andere Budo vormen, die veelal een oorsprong hebben in het Jiu Jitsu.

Bij het toepassen van technieken uit het Jiu Jitsu kunnen de gevolgen voor een aanvaller zeer ernstig zijn. Veel technieken kunnen bijvoorbeeld in botbreuken resulteren. Aan de andere kant is er een zodanige rijkdom aan technieken, dat in zeer veel gevallen de tegenstander onschadelijk kan worden gemaakt, zonder hem of haar enige verwonding toe te brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van klemtechnieken. Gegeven een bedreiging, kan de jiujitsuka doorgaans kiezen uit diverse technieken, als dit niet het geval zou zijn, zou de verdediging overigens te voorspelbaar zijn.

Jiu Jitsu is een zeer flexibele zelfverdedigingsvorm: als een jiujitsuka een karateka als tegenstander heeft, kan het zijn dat judotechnieken zoals wurgtechnieken en worsteltechnieken effectiever zijn. Tegenover een judoka kunnen karatetechnieken zoals trappen geschikter zijn. Omdat Jiu Jitsu zich niet beperkt tot een bepaalde stijl, kan gewoon iedere techniek die efficiënt is, gebruikt worden. De jiujitsuka zal die technieken proberen te gebruiken die de tegenstander juist niet of minder goed beheerst.

Jiu Jitsu is mogelijk vanaf 8 jaar.

SELF DEFENCE

De 8 weekse cursus bestaat uit twee onderdelen die beide noodzakelijk zijn om tot het gewenste resultaat te komen. De twee onderdelen zijn mentale weerbaarheid of assertiviteit en fysieke weerbaarheid, dus zelfverdediging. Tijdens de cursus worden beide aspecten behandeld.

Onderwerpen die behandeld worden in het mentale gedeelte zijn:

 •   zelfverzekerdheid, eigenwaarde;
 •   uitstraling, potentieel/niet-potentieel slachtoffer;
 •   lichaamstaal, ruimte innemen, duidelijke signalen afgeven;
 •   emoties, angst, spanning, stress;
 •   juridische aspecten, noodweer, noodweerexces;
 •   (pesten en plagen).

Onderwerpen die behandeld worden in het fysieke gedeelte zijn:

 •   persoonlijke ruimte;
 •   conditioneel en ademhaling;
 •   stabiel staan en bewegen;
 •   gevechtshouding;
 •   eigen lichaamswapens en gebruik hiervan, zoals vuist, hand, elleboog, knie en voet;
 •   waar iemand effectief te raken;
 •   bevrijdingstechnieken;
 •   alle aangeleerde zelfverdediging technieken in praktijk situaties toepassen.

Impressie Self Defence training

AIKIDO

Oorsprong

Aikido is een Japanse krijgskunst die is ontwikkeld door Morihei Ueshiba (O'Sensei) (1883-1969). Aikido benadrukt harmonie in plaats van strijd in het omgaan met agressie of conflicten. Dit betekent dat in een situatie van fysieke, verbale of emotionele agressie niet een positie van weerstand of strijd wordt gekozen, maar één van integratie met de kracht van de aggressor. Op die manier wordt deze kracht eigen gemaakt zodat je deze kunt leiden en vervolgens de agressieve energie kunt neutraliseren. Aikido is met andere woorden een krijgskunst waarbij het niet gaat om het standaard "winnen of verliezen" en die alternatieven biedt om een conflict te beheersen.

Harmonische oplossingen

Het ideaal van een harmonische oplossing in een conflictsituatie is niet slechts een filosofie. Het gaat erom dat deze werkelijkheid wordt in de opstelling en acties van de Aikido-beoefenaar, ook en met name wanneer deze onder druk moeten worden uitgevoerd. Met behulp van fysieke training en oefening in confronterende situaties leert men geleidelijk aan de gebruikelijke reactie van verdediging, blokkering en worsteling te laten gaan om vervolgens in plaats daarvan de kracht van het open en onbeschermd zijn te ervaren, hoe paradoxaal en onzinnig dat aanvankelijk ook lijkt.

 

Open en vrij voelen

Het open staan biedt een betere uitgangspositie om na te gaan wat de werkelijkheid van een bepaalde situatie is en door het vrij blijven van angstige verdedigingshoudingen is men in staat om met grotere flexibiliteit en vrijheid te reageren. Verstarring of stijfheid is, vergeleken met openheid en flexibiliteit, geen functionele strategie van conflictbeheersing en draagt niet bij aan weerbaarheid.


Takemusu Aikido

De stijl, of de lijn van Aikido, die in deze school wordt onderwezen staat bekend als Takemusu Aikido en is een traditionele vorm van Aikido die van O'Sensei aan wijlen Morihiro Saito Sensei (1928 -2002) werd doorgegeven. Hij was meer dan 23 jaar een persoonlijke discipel van O Sensei en nam zijn dojo in Iwama, Japan, na zijn dood over. Saito Sensei beschouwde het als zijn plicht om de originele technieken van O Sensei in een zo zuiver mogelijke vorm te behouden en door te geven.


Takemusu Aikido onderscheidt zich door drie kenmerken:

 1. Nadruk op het oefenen van de grondbeginselen en een duidelijk onderscheid tussen basis en geavanceerdere niveaus van praktijk en techniek

 2. De integratie van het oefenen met de lege hand en met wapens (houten zwaard, stok en mes)

 3. Aikido als krijgskunst (Budo)

WEDSTRIJD JUDO

Wedstrijd Judo neemt bij Judo Ryu Rietdijk een belangrijke plaats in, echter ruim 70 % van al onze jeugdleden houden zich bezig met recreatief Judo en dat is ook heel fijn om te zien.

Voor de judoka's (en jiu jitsuka's) die de ambitie hebben om beter te worden in het wedstrijdjudo hebben wij een sterke jeugdopleiding die start met extra accenten in de trainingen, interne toernooien en daarna doorgroeien naar de grotere wedstrijden en trainingsstages. 

Mooie voorbeelden van judoka's die vanaf hun jeugd de opleiding doorlopen waren o.a. Linda Bolder die vele Nederlandse en Europese medailles won en 7e werd op de O.S., Melvin Schol die in alle leeftijdsklassen Nederlands kampioen Judo werd, maar ook wereldkampioen Jiu Jitsu, Michelle Diemeer met veel NK titels Judo en Europees junioren goud en zo nog veel andere sporters.

Benieuwd naar ons programma? Neem dan met ons contact op.